AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevresel, sosyal ve yönetişimsel faaliyetlerine ilişkin bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Firmaların çevreyi koruma çabalarını, çalışanlarına karşı davranışlarını, insan haklarına aykırı hareket etmemelerini, yolsuzlukla mücadelerini ve şirket yönetim kurullarında eşit temsiliyete yer vermelerini içeren beş temel konuyu kapsayan bildiriler Finansal Olmayan Raporlama… Okumaya devam et AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

AB ETS’deki Ücretsiz Tahsisatlar Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasını Nasıl Etkileyecek?

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Nedir? 2005’te uygulamaya konulan Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazları salımına yönelik dünyanın uluslararası şirket düzeyindeki ilk ‘üst sınır ve ticaret’ (cap and trade) tahsisat sistemidir. Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean Development Mechanism–CDM) ve Ortak Uygulama (Joint Implementation-JI) gibi Kyoto Protokolü kapsamında kurulan yenilikçi… Okumaya devam et AB ETS’deki Ücretsiz Tahsisatlar Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasını Nasıl Etkileyecek?

COP27’de Alınan Kararlar ve Gelecekteki Olası Yansımaları

Bu yıl 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştirilen 27. Taraflar Konferansı (COP27), Rusya-Ukrayna savaşı sonrası etkisini gösteren enerji krizi sebebiyle kamuoyunda yüksek ilgi gördü. Konferansın çıktılarını, alınan kararları ve gelecekteki olası yansımalarını değerlendirdik. COP 2015’te İmzalanan Paris Anlaşması’ndan Sonra En Önemli Adım: “Kayıp ve Hasar Mekanizması” İklim değişikliğiyle mücadelenin ülkeler bazında… Okumaya devam et COP27’de Alınan Kararlar ve Gelecekteki Olası Yansımaları

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emisyonları günümüzün en önemli problemi haline gelmiştir. Dünyanın ikliminde meydana gelen mevcut değişim; iklim bölgelerinin değişmesi, ani hava değişimleri, bitki ve hayvanların habitatlarının farklılaşması, buzulların erimesi gibi birçok soruna yol açmaktadır. İklim Değişikliği Nedir? İklim değişikliği, sıcaklık ve hava modellerindeki uzun… Okumaya devam et İklim Değişikliği Nedir?

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram; sosyal eşitliğin sağlandığı, kaynakların verimli kullanıldığı, biyoçeşitliliğin korunduğu ve ekosisteme verilen zararların azaltıldığı bir şekilde kalkınmanın gerçekleştiği ekonomileri ifade etmektedir. Geleneksel olarak kalkınma ve gelişme gibi kavramlar sadece ekonomik boyutta ele alınmış ve bu yaklaşım sonucunda… Okumaya devam et Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Biyoçeşitlilik: Nedir ve Neden Önemlidir?

Biyoçeşitlilik, tüm canlı organizmalar arasındaki farklılıkları ifade eder. Biyolojik çeşitlilik olarak da ifade edilmektedir. Tüm ekosistemde veya sadece belirli bir bölgede yer alan canlı çeşitliliğini belirtmek için kullanılan önemli bir kavramdır. Biyoçeşitlilik nedir sorusunun cevabını verebilmek için belirli bir bölgedeki türlerin, genlerin, ekolojik olayların ve ekosistemlerin oluşturduğu bütüncül yapıya bakmak gerekir. Bu bütüncül yapı içerisindeki… Okumaya devam et Biyoçeşitlilik: Nedir ve Neden Önemlidir?

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi: Borsada Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan Borsa İstanbul, kurumsal sürdürülebilirlik alanında yüksek performansa sahip olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni hayata geçirmiştir. Bu endeks sayesinde, sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal performans yerel ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilmektedir. Şeffaf bir süreç sonucunda şirketlerin öncü faaliyetlerle rekabet avantajı kazanmalarına olanak sağlanmaktadır. Aynı zamanda, yatırımcı etkileşiminin geliştirilmesi ve daha fazla yatırım… Okumaya devam et BIST Sürdürülebilirlik Endeksi: Borsada Kurumsal Sürdürülebilirlik

Fosil Yakıtlar: Tanımı, Kullanım Alanları ve Zararları

Fosil yakıtlar, oluşması çok uzun süren fosilleşmiş bitki ve hayvanlardan elde edilmektedir. Üretim ve kullanım aşamalarındaki sebep oldukları emisyonlar sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla çevresel etkileri çok daha yüksektir. Ayrıca, canlı organizmaların kalıntıları olmaları sebebiyle karbon içerikleri yoğundur. Fosil yakıtlar nelerdir, örnekleri ve kullanım alanları hakkındaki detaylar ve kullanımı ve çıkarılması sonucunda ne gibi zararları… Okumaya devam et Fosil Yakıtlar: Tanımı, Kullanım Alanları ve Zararları

Sürdürülebilir Kalkınma: Tanımı ve Boyutları

Sürdürülebilir kalkınma, insani gelişme hedeflerini gerçekleştirme kapsamında; çevrenin, ekonominin ve toplumun bir denge içerisinde ele alınmasını ve insan faaliyetlerini mümkün kılan doğal kaynakların devamlılığını esas alan bir kalkınma yaklaşım biçimidir. Sürdürülebilir kalkınma, insan faaliyetlerinin devamını sağlamamız için kritik bir öneme sahiptir. Günümüzü ve geleceği şekillendirirken sürdürülebilirliğin sağlanması bu kavram ile açıklanabilmektedir. Bu kavram çatısı altında,… Okumaya devam et Sürdürülebilir Kalkınma: Tanımı ve Boyutları

Yenilenebilir Enerji Nedir?

İnsan faaliyetleri sebebiyle açığa çıkan sera gazı emisyonları çevreye geri dönülemez zararlar vermenin eşiğindedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede konvansiyonel enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması (telafi süreci için) elzemdir. Günümüzde fosil yakıtlar gibi yenilenemez enerji kaynaklarının aksine daha yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklardan enerji üretimi gerçekleşiyor olsa da, dünya genelinde… Okumaya devam et Yenilenebilir Enerji Nedir?